Αρμονιο

Αρμονιο

Η σχολή αυτή χωρίζεται σε 2 κύκλους σπουδών. Κάθε κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 6 επίπεδα. Στο τέλος κάθε κύκλου και ύστερα από τελικές εξετάσεις, χορηγείται από το Σ.Ω.Α. σχετικό αποφοιτήριο.

 

 

 

Γενικά μαθήματα:
α. Στοιχειώδης Θεωρία
β. Σολφέζ
γ. Στοιχειώδης Αρμονία
δ. Συμμετοχή σε οργανικά & φωνητικά σύνολα
ε. Prima - Vista
στ. Μεταφορά Διάρκεια Σπουδών:
6 έτη Διάρκεια Μαθήματος: 45'